Млад равин попитал по-възрастния си колега защо човек, като забогатее, много се променя, става горделив, егоист, скъперник.

По-старият завел младия до прозореца и го попитал какво вижда през стъклото.

— Хора, жени с деца, ученици играят, старец с бастун, зелени дървета.

— Така, а сега погледни в огледалото и ми кажи какво виждаш?

— Себе си!

— Ясно ли ти е сега? Какво е променило стъклото и го е направило огледало, в което да виждаш само себе си? Един пласт сребро!