На първия ден Бог създал слънцето. Дяволът измислил слънчевото изгаряне.

На втория ден Бог създал секса. Дяволът измислил брака.

На третия ден Бог създал един икономист. Дяволът мислил, мислил и създал още един икономист…