Смехурко (Ран Босилек)

Излишни уши

— Лельо, на слона ушите дърпат ли ги?

— Не.

— Жалко! Такива големи уши, а за нищо да не служат!

Най-добрият лекар

Между книгите на знаменит лекар намерили запечатан плик с надпис: „Най-великата тайна на лекарското изкуство“.

Когато разпродали библиотеката на лекаря, тайната била купена скъпо и прескъпо от един богат човек. Купувачът разпечатал плика и в него намерил къс хартия, на която било написано: „На прохладно дръж главата, не претоварвай стомаха, пази на топло краката! Това който изпълнява, за лекар пари не дава.“

Откога съм заспал!

Две чирачета легнали да спят едно до друго.

— Иване, заспа ли бе? — пита едното чираче.

— М-м-м! — мърка под носа си Иван и се преструва на заспал.

— Иване, слушай! Утре твой ред е да метеш и да палиш печките. Чу ли?

— М-м-м! Ехе, аз откога съм заспал!

С търпение всичко се постига

— Труди се, синко, и търпи! С търпение всичко се постига.

— Не, татко, имаш грешка ти. Едничък пример стига. Търпи ти колко щеш, ала вода в решето ще ли ми пренесеш?

— Защо не, сине? Почакай най-напред, додето водата да изстине и търпеливо трай да стане лед. Тогава, то се знай, стоява и в решето.

В училище

Учителят. Гошко, едно изречение ми кажи и думата „захар“ в това изречение сложи!

Гошко. Когато пиех мляко, с пръст чашата си чуках.

Учителят. Но захар не постави тука!

Гошко. Поставих. Питай леля Пена.

Учителят. Но де е тая захар?

Гошко. В млякото стопена!

Лъжа

— Излъжи ме и тозчас ще получиш една кошница ябълки — казал един градинар на весел шегобиец, който често послъгвал.

— Аз никога не съм лъгал и сега няма да излъжа — рекъл шегобиецът и получил обещаната награда.

Какво научил в училище!

Отишел Тошко за първи път в училище. Върнал се в къщи. Попитал го баща му:

— Е, Тошко, какво научи в училище?

— Нищо, тате — отговорил той, — и надали ще науча нещо там, защото учителят сам нищо не знае, нищо не разказва, а постоянно пита нас, децата!